Nemo Apps
Возьмите эти слова с собой.
Загрузите бесплатно нашу программу для изучения Тайский языка, разработанную для iPhone, iPad и Android.
Android app on Google Play
Тайский

Тайский

Разговорник

สวัสดี
Săwătdee
Здравствуйте
สวัสดี ครับ/ค่ะ
Săwătdee krāp / kà
Здравствуйте! (Более вежливо)
ขอบคุณ
Kăwpkoon
Спасибо
ขอ โทษ
Káw tò—ht
Извините, простите
กรุณา
Gărōonaa
Пожалуйста (при просьбе)
ชน แก้ว!
Chohn gàaeo!
Ваше здоровье!
ลา ก่อน
Laa găwn
До свидания
ราคา เท่าไหร่?
Raakaa tàorăi?
Сколько это стоит?
เก็บ เงิน ด้วย ครับ/ค่ะ
Gĕp ngeern dùay krāp / kà
Чек, пожалуйста
ห้อง น้ำ อยู่ ที่ ไหน?
Hàwng nāam yŭu tèe nái?
Где находится туалет?
ประเทศ ไทย
Bprătàeht tai
Тайланд
ภาษา ไทย
Paasáa tai
Тайский (язык)
กรุงเทพฯ
Groongtàehp
Бангкок
บาท
Băat
Бат (денежная единица Таиланда)
ใช่
Chài
Да
ไม่ ใช่
Mài chài
Нет
… หนึ่ง อัน
… nĕung an
Один …
… สอง อัน
… sáwng an
Два …
สาม
Sáam
Три (3)
อัน นี้
An nēe
Это
อัน นั้น
An nān
(Вот) то
ดี มาก
Dee màak
Очень хороший
สวย
Súay
Красивый, симпатичный
อร่อย
Ărăwy
Вкусный
ฉัน ชอบ
Chán chàwp
Мне нравится
ตกลง
Dtŏh·klohng
Ладно, хорошо
เยี่ยม
Yìiam
Хорошо
… อยู่ ที่ ไหน?
… yŭu tèe nái?
Где находится …?
อะไร?
Ărai?
Что?
เมื่อไหร่?
Mèuuarăi?
Когда?
นิดหน่อย
Nītnăwy
Немного
ยินดี ต้อนรับ!
Yindee dtàwnrāp!
Добро пожаловать!
สวัสดี ตอน เช้า
Săwătdee dtawn chāao
Доброе утро
ราตรี สวัสดิ์
Raatree săwăt
Спокойной ночи
บาย!
Baai!
Пока!
แล้ว พบ กัน ใหม่
Lāaeo pōhp gan măi
До встречи
ขอบคุณ มาก ครับ/ค่ะ
Kăwpkoon màak krāp / kà
Большое спасибо
ยินดี
Yindee
Пожалуйста, не за что
ไม่ เป็น ไร
Mài bpen rai
Без проблем
ฉัน รัก คุณ
Chán rāk koon
Я люблю тебя
ยินดี ด้วย!
Yindee dùay!
Поздравляю!
คุณ แนะนำ อะไร?
Koon nāenam ărai?
Что Вы посоветуете?
ฉัน ขอ ถ่ายรูป ได้ ไหม?
Chán káw tăairùup dài mái?
Можно сфотографировать?
นั่น คือ อะไร?
Nàn keuu ărai?
Что это?
คุณ มา จาก ที่ ไหน?
Koon maa jăak tèe nái?
Откуда Вы?
ฉัน มา จาก …
Chán maa jăak …
Я из …
คุณ สบายดี ไหม?
Koon săbaaidee mái?
Как дела?
ฉัน สบายดี
Chán săbaaidee
У меня все хорошо
คุณ ชื่อ อะไร?
Koon chèuu ărai?
Как Вас зовут?
ฉัน ชื่อ …
Chán chèuu …
Меня зовут …
ยินดี ที่ ได้ รู้จัก
Yindee tèe dài rūujăk
Приятно познакомиться
ที่ นี่
Tèe nèe
Здесь
ที่ นั่น
Tèe nàn
Там
น่าสนใจ
Nàasóhnjai
Интересный
เป็นไป ได้
Bpenbpai dài
Возможный
ถูก
Tŭuk
Дешевый, верный, правильный
มหัศจรรย์
Māhătsăjan
Замечательный
ที่ ชื่นชอบ
Tèe chèuunchàwp
Любимый
มี ชื่อเสียง
Mee chèuusíiang
Знаменитый
ยอด มาก!
Yàwt màak!
Здорово!
ยุ่ง
Yòong
Занят
พร้อม
Prāwm
Готов, вместе
ที หลัง
Tee láng
Позже
ตอน นี้
Dtawn nēe
Сейчас
ฉัน
Chán
Я, мне
คุณ
Koon
Ты, Вы
เพื่อน
Pèuuan
Друг
รถ ตุ๊กตุ๊ก
Rōht dtōokdtōok
Авторикша
ไม่ มี อะไร
Mài mee ărai
Ничего
มาก กว่า
Màak gwăa
Ещё
บาง ที
Baang tee
Может быть
แน่นอน
Nàaenawn
Конечно
ฉัน เข้าใจ
Chán kàojai
Я понимаю
ฉัน ไม่ เข้าใจ
Chán mài kàojai
Я не понимаю
กรุณา พูด อีก ครั้ง
Gărōonaa pùut ĕek krāng
Повторите, пожалуйста
คุณ พูด ภาษา อังกฤษ ได้ หรือ เปล่า?
Koon pùut paasáa anggrĭt dài réuu bplăo?
Вы говорите по-английски?
ฉัน พูด ไทย ได้ นิดหน่อย
Chán pùut tai dài nītnăwy
Я немного говорю по-тайски
… พูด เป็น ไทย ว่า ยังไง?
… pùut bpen tai wàa yang·ngai?
Как сказать … по-тайски?
… แปล ว่า อะไร?
… bplaae wàa ărai?
Что значит …?
ฉัน ใช้ อินเทอร์เน็ต ที่ นี่ ได้ ไหม?
Chán chāi intuuhrnēt tèe nèe dài mái?
Здесь есть доступ к Интернету?
ช่วย แนะนำ ร้าน อาหาร แถวๆ นี้ หน่อย?
Chùay nāenam rāan aaháan táaeotáaeo nēe năwy?
Посоветуйте, где поблизости есть хороший ресторан?
ลด ราคา หน่อย ได้ ไหม?
Lōht raakaa năwy dài mái?
Как насчет скидки?
ไม่ อยาก ได้
Mài yăak dài
Мне это не нужно
ช่วย ด้วย!
Chùay dùay!
Помогите!
ตำรวจ
Dtamrŭaat
Полиция
หมอ
Máw
Врач
ฝรั่ง
Fărăng
Житель западных стран, иностранец
ทาง ไหน?
Taang nái?
В какую сторону?
วัน นี้
Wan nēe
Сегодня
คืน นี้
Keuun nēe
Сегодня (вечером)
พรุ่งนี้
Pròongnēe
Завтра
ซ้าย
Sāai
Налево
ขวา
Kwáa
Направо
น้ำ
Nāam
Вода
ข้าว
Kàao
Рис
แกง
Gaaeng
Карри, суп, тушеное блюдо
เผ็ด
Pĕt
Острый
ไม่ เผ็ด
Mài pĕt
Не острый
มี ความ สุข
Mee kwaam sŏok
Счастливый
ถนน
Tănóhn
Улица
งู กิน หนู จน งู งงงวย
Nguu gin núu john nguu ngohng·nguay
Скороговорка: Змея ест крыс, пока не превратится в сбитую с толку змею
Тайский язык – официальный язык Таиланда. На нем говорят на островах Пхукет, Самуй, Пханган, Пхи-Пхи, а также в Бангкоке, Паттайе и Чиангмае. В тайском обычно используется тайское написание. В этом приложении можно выбрать, как будут отображаться тайские слова: тайским и/или латинским шрифтом.
Западная Европа
Английский
Французский
Немецкий
Итальянский
Испанский
Португальский
Греческий
Голландский
Ирландский гэльский
Скандинавия
Норвежский
Шведский
Датский
Финский
Восточная Европа
Русский
Польский
Чешский
Венгерский
Хорватский
Румынский
Ближний Восток и Южная Азия
Арабский
Турецкий
Иврит
Хинди
Тамильский
Сингальский
Восточная Азия
Японский
Китайский
Кантонский
Тайский
Корейский
Индонезийский
Малайский
Тагальский
Вьетнамский
Сменить язык на:
English English 日本語 日本語 español español
Deutsch Deutsch 简体中文 简体中文 português português
русский русский 繁體中文 繁體中文 italiano italiano
français français 한국어 한국어 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia
  ภาษาไทย ภาษาไทย  
Btn close