Nemo Apps
Возьмите эти слова с собой.
Загрузите бесплатно нашу программу для изучения Сингальский языка, разработанную для iPhone, iPad и Android.
Android app on Google Play
Сингальский

Сингальский

Разговорник

හලෝ
Halō
Здравствуйте
ස්තූතියි
Stūtiyi
Спасибо
සමාවෙන්න
Samāvenna
Извините, простите
කරුණාකරලා
Karunākaralā
Пожалуйста (при просьбе)
ඉතා හොඳ
Itā honda
Очень хороший
චියර්ස්!
Chiyars!
Ваше здоровье!
ආයුබෝවන්
Āyubōvan
До свидания
එය කීයද?
Eya kīyada?
Сколько это стоит?
කරුණාකර බිල ගේන්න
Karunākara bila gēnna
Чек, пожалуйста
නාන කාමරය කොහේද?
Nāna kāmaraya kohēda?
Где находится туалет?
සිංහල
Sinhala
Сингальский
කොළඹ
Kolamba
Коломбо
ශ්රී ලංකාව
Shrī lankāva
Шри-Ланка
ඔව්
Ov
Да
නැත
Naeta
Нет
එක
Eka
Один (1)
දෙක
Deka
Два (2)
තුන
Tuna
Три (3)
මෙය
Meya
Это
එය
Eya
(Вот) то
සුන්දර
Sundara
Красивый
රසවත්
Rasavat
Вкусный
මා ඊට කැමතිය
Mā īta kaematiya
Мне нравится
ඒකට කමක් නැද්ද?
Ēkata kamak naedda?
Хорошо?
ඒක හොඳයි
Ēka hondayi
Хорошо
… කොහේද?
… kohēda?
Где находится …?
කුමක්ද?
Kumakda?
Что?
කවදාද?
Kavadāda?
Когда?
ටිකක්
Tikak
Немного, несколько
ආයුබෝවන්!
Āyubōvan!
Добро пожаловать!
සුභ උදෑසනක්
Subha udaēsanak
Доброе утро
සුභ රාත්රියක්
Subha rātriyak
Спокойной ночи
පස්සෙ හම්බ වෙමු
Passe hamba vemu
До встречи
බොහොම ස්තූතියි
Bohoma stūtiyi
Большое спасибо
සතුටින් භාර ගනිමි
Satutin bhāra ganimi
Пожалуйста, не за что
ප්රශ්නයක් නෑ
Prashnayak naē
Без проблем
මම ඔබට ආදරෙයි
Mama obata ādareyi
Я люблю тебя
සුභපැතුම්!
Subhapaetum!
Поздравляю!
මට කණගාටුයි
Mata kanagātuyi
Извините, простите, мне очень жаль
ඔබ නිර්දේශ කරන්නේ කුමක්ද?
Oba nirdēsha karannē kumakda?
Что Вы посоветуете?
මම ඡායාරූපයක් ගන්නද?
Mama chhāyārūpayak gannada?
Можно сфотографировать?
ඒ මොකක්ද?
Ē mokakda?
Что это?
ඔබ පැමිණියේ කොහේ සිටද?
Oba paeminiyē kohē sitada?
Откуда Вы?
මා පැමිණියේ …
Mā paeminiyē …
Я из …
ඉතින් කොහොමද?
Itin kohomada?
Как дела?
මම හොඳින්
Mama hondin
У меня все хорошо
ඔබේ නම කුමක්ද?
Obē nama kumakda?
Как Вас зовут?
මගේ නම …
Magē nama …
Меня зовут …
ඔබ හමුවීම සතුටක්
Oba hamuvīma satutak
Приятно познакомиться
හමුවීම මටත් සතුටක්
Hamuvīma matat satutak
Ответ на фразу Приятно познакомиться
මෙතැන
Metaena
Здесь
එතැන
Etaena
Там
සිත්කළු
Sitkalu
Интересный
හැකි
Haeki
Возможный
නිවැරදි
Nivaeradi
Правильный
පුදුම සහගත
Puduma sahagata
Замечательный
ප්රියතම
Priyatama
Любимый
ප්රසිද්ධ
Prasiddha
Знаменитый
මාරයි!
Mārayi!
Здорово!
විශිෂ්ට
Vishishta
Отличный, выдающийся
කාර්ය බහුල
Kārya bahula
Занят
සුදානම්
Sudānam
Готовый
පසුව
Pasuva
Позже
දැන්
Daen
Сейчас
මම
Mama
Я
ඔබ
Oba
Вы (при обращении на Вы или мн. ч.)
ඔයා
Oyā
Ты
මිතුරා
Miturā
Друг
කිසිත් නැත
Kisit naeta
Ничего
වැඩි
Vaedi
Ещё
විය හැකියි
Viya haekiyi
Может быть
ඇත්තෙන්ම
Aettenma
Конечно
මම එකඟයි
Mama ekangayi
Я согласен
මට වැටහේ
Mata vaetahē
Я понимаю
මට නොවැටහේ
Mata novaetahē
Я не понимаю
කරුණාකර ආයෙත් කියන්න
Karunākara āyet kiyanna
Повторите, пожалуйста
ඔබට ඉංග්රීසි කථා කළ හැකිද?
Obata ingrīsi kathā kala haekida?
Вы говорите по-английски?
මට සිංහල ටිකක් කථා කළ හැකිය
Mata sinhala tikak kathā kala haekiya
Я немного говорю по-сингальски
ඔබ … සිංහලෙන් කියන්නෙ කොහොමද?
Oba … sinhalen kiyanne kohomada?
Как сказать … по-сингальски?
… යන්නෙහි අදහස කුමක්ද?
… yannehi adahasa kumakda?
Что значит …?
මට මෙහිදී අන්තර්ජාලය වෙත පිවිසිය හැකිද?
Mata mehidī antarjālaya veta pivisiya haekida?
Здесь есть доступ к Интернету?
ආසන්න අවන්හලක් නිර්දේශ කිරීමට හැකිද?
Āsanna avanhalak nirdēsha kirīmata haekida?
Посоветуйте, где поблизости есть хороший ресторан?
උදව් කරන්න!
Udav karanna!
Помогите!
පොලීසිය
Polīsiya
Полиция
වෛද්යවරයා (වෛද්යවරිය)
Vaidyavarayā (Vaidyavariya)
Врач
මම අතරමන් වෙළා
Mama ataraman velā
Я заблудился
කුමන පැත්තේද?
Kumana paettēda?
В какую сторону?
අද
Ada
Сегодня
අද රෑ
Ada raē
Сегодня (вечером)
හෙට
Heta
Завтра
වම
Vama
Налево
දකුණ
Dakuna
Направо
වසා ඇත
Vasā aeta
Закрыто (напр., о магазине)
ජලය
Jalaya
Вода
බත්
Bat
Рис
පොල්
Pol
Кокос
සතුට
Satuta
Счастливый
ඔබ ළඟ … තිබෙනවාද?
Oba langa … tibenavāda?
У Вас есть …?
මට ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන්ද?
Mata diskawunt ekak denna puluvanda?
Как насчет скидки?
මට අවශ්ය නැත
Mata avashya naeta
Мне это не нужно
චූටි ටීචගේ චූටි ටෝට් එක
Chūti tīchagē chūti tōt eka
Скороговорка: Маленький фонарь маленького учителя
Сингальский – самый распространенный язык среди жителей Шри-Ланки и города Коломбо.
Западная Европа
Английский
Французский
Немецкий
Итальянский
Испанский
Португальский
Греческий
Голландский
Ирландский гэльский
Скандинавия
Норвежский
Шведский
Датский
Финский
Восточная Европа
Русский
Польский
Чешский
Венгерский
Хорватский
Румынский
Ближний Восток и Южная Азия
Арабский
Турецкий
Иврит
Хинди
Тамильский
Сингальский
Восточная Азия
Японский
Китайский
Кантонский
Тайский
Корейский
Индонезийский
Малайский
Тагальский
Вьетнамский
Сменить язык на:
English English 日本語 日本語 español español
Deutsch Deutsch 简体中文 简体中文 português português
русский русский 繁體中文 繁體中文 italiano italiano
français français 한국어 한국어 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia
  ภาษาไทย ภาษาไทย  
Btn close